AM ontwikkelt donatieplatform AMxChange

Door: Lotte Rensen, founder & managing partner AM | Talent dat het maakt (verantwoordelijk voor strategie & corporate affairs)

Lotte Rensen en Malou Muller, managing partners AM | Talent dat het maakt. Foto: Prisca Visser

Het zijn onzekere tijden. Leden van onze community, bestaande uit bijna 40.000 vrouwen, raken opdrachten kwijt of komen (gedeeltelijk) zonder baan te zitten. Anderen durven op dit moment niet de stap te zetten om te gaan ondernemen of te investeren in hun bedrijf, omdat het onzeker is wanneer de vraag naar producten en diensten weer aantrekt. AM | Talent dat het maakt maakt zich dan ook zorgen om de impact die COVID-19 heeft op arbeidsparticipatie en financiële onafhankelijkheid van vrouwenTwee onderwerpen die nadrukkelijk de inzet hebben binnen de Emancipatienota van minister Ingrid van Engelshoven en het beleid van de ministeries voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Voorafgaand aan de crisis lag het percentage financieel onafhankelijke vrouwen in Nederland op 46,9%, 71% van de vrouwen had betaald werk en driekwart van alle werkende Nederlandse vrouwen werkte in deeltijd. Onderzoek wijst uit dat de positie van vrouwen wereldwijd zal lijden onder deze pandemie. Eerdere uitbraken, waaronder Zika, Ebola en SARS leren ons dat dit soort pandemieën langdurige gevolgen hebben op het gebied van gendergelijkheid en financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

Eerste peiling: 80 tot 100% inkomstenderving voor ondernemers
Om in kaart te brengen in hoeverre onze leden getroffen worden hebben wij een peiling uitgezet in de AM Community. Inmiddels zijn er tientallen reacties binnengekomen die o.a. laten zien dat ondernemers 80 tot 100% inkomstenderving verwachten in april. Velen van hen maken zich dan ook zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf wanneer de crisis nog maanden aanhoudt. Dit geldt ook voor ondernemers die hun werkzaamheden inmiddels op een innovatieve wijze voortzetten; “Ik merk dat ik wel kan meebewegen met de maatregelen, maar veel van mijn opdrachtgevers niet. Er wordt nog weinig vooruit gekeken.” , aldus één van de respondenten.

Handen uit de mouwen
Ondanks de vele zorgen hebben wij binnen onze community de afgelopen weken een mooie ontwikkeling zien plaatsvinden. We zien dat onze achterban niet bij de pakken neer gaat zitten; in plaats daarvan willen zij samen de handen uit de mouwen steken. Leden die tijdelijk geen of minder werk hebben willen hun expertise kosteloos of tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief doneren aan andere vrouwen die een investering in de diensten die zij aanbieden normaal (nog) niet zouden kunnen veroorloven. Deze ondernemende vrouwen hebben deze diensten wel nodig om een volgende stap in hun ambities te zetten, hun bedrijven op/uit te bouwen en daarmee hun financiële onafhankelijkheid te vergroten.

AMxChange: lancering op de Dag van de Arbeid
Als organisatie hebben wij besloten om te faciliteren in de behoefte van onze leden door middel van AMxChange. Wij lanceren het platform op 1 mei, de Dag van de Arbeid. 130 jaar geleden werd er op 1 mei in verschillende landen tegelijk opgestaan en gepleit voor betere rechten voor arbeiders. Deze dag, die o.a. de achturige werkdag opleverde, is van historisch belang en heeft tot op de dag van vandaag een belangrijke betekenis voor werknemers in o.a. Nederland. AM | Talent dat het maakt streeft naar een werkklimaat dat gezond, veilig en kansrijk is voor iedereen. Wij zien 1 mei daarom als symbolische dag voor de lancering van ons nieuwe platform.

Omdat wij de input van onze leden zeer waardevol vinden komt AMxChange tot stand in co-creatie met de leden van onze community. De toewijding en inzet om met elkaar de handen uit de mouwen te steken is enorm, en daar zijn wij trots op!

Een deel van team AM tijdens een werkdag, voordat de corona-crisis uitbrak. Foto: Prisca Visser

#Samenstaiksterk
Via onze website houden wij iedereen op de hoogte van de verdere voortgang van AMxChange, alsmede onze verdere initiatieven die deel uitmaken van onze campagne #Samenstaiksterk. Op 1 mei presenteren wij tevens de uitkomsten van de peiling naar de impact van COVID-19 op de (werkzame) levens van onze community, die een groot gedeelte van de vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt representeert.

Wij hebben er vertrouwen in dat we ons door samen te werken en in elkaar te investeren door deze crisis heen kunnen slaan. Samen zetten wij ons in om de positie waar zo veel vrouwen generaties lang voor hebben gevochten in tact te houden. Samen zijn wij talent dat het maakt.

Vragen over het platform, neem dan contact met ons op via xchange@ambitieuzemeisjes.nl.