ARNHEM – Veel ondernemers zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies, terwijl er door de COVID-19 crisis wel veel verliezen worden geleden. Uit onderzoek van AM | Talent dat het maakt, met bijna 40.000 leden de grootste online community voor vrxuwelijk talent in Nederland, blijkt dat 95% van de respondenten niet verzekerd is. Wel heeft een groot deel van hen genoeg buffer om tenminste de komende twee maanden te overbruggen. Als er daarna toch problemen ontstaan, heeft de helft van de respondenten geen recht op één van de regelingen die door het kabinet zijn getroffen voor ondernemers.

Uit de survey die AM | Talent dat het maakt ( ook wel bekend als ‘Ambitieuze Meisjes’) heeft uitgezet binnen haar AM Community, waarvan ruim de helft van de leden actief is als ondernemer, blijkt dat de crisis veel impact heeft op met name deze groep. Zo verliest meer dan 60% van de respondenten opdrachten: het financiële verlies varieert tussen een paar honderd euro per maand en bedragen tot 10.000 euro. Opdrachtgevers leggen activiteiten tijdelijk stil of schorten ze op en nieuwe opdrachten zijn bovendien lastig te vinden: “Mensen durven geen geld uit te geven.” Andere respondenten vinden dat er nog weinig vooruit wordt gekeken.

Helft ondernemers extra kwetsbaar voor impact crisis
Een gedeelte van de ondernemers is álle opdrachten verloren. Voor sommigen is dat het gevolg van het feit dat zij een zogenaamd ‘contactberoep’ hebben. Anderen zijn afhankelijk van de evenementensector waar grote bijeenkomsten tot 1 september verboden zijn.

Opvallend is dat veel ondernemers niet zijn verzekerd tegen inkomstenderving. “De premies voor deze verzekeringen zijn hoog en daardoor voor veel kleine ondernemers onbetaalbaar”, aldus Lotte Rensen, oprichter van AM | Talent dat het maakt.

Van de respondenten met een onderneming vreest 60% in zekere mate dat haar bedrijf zal omvallen. Veel respondenten hebben wel een buffer voor de komende twee maanden: 62% kan de komende tijd doorkomen zonder inkomsten. Mocht de crisis nog veel langer aanhouden, dan heeft de helft van de respondenten geen recht op één van de regelingen die door het kabinet zijn getroffen voor ondernemers. Daarmee is de helft van de ondernemers extra kwetsbaar.

Veel vragen
Over deze regelingen zijn veel vragen onder de respondenten. Doordat gemeentes verschillen in aanpak heerst onduidelijkheid over bedragen en de termijn van uitkering. Ook is er behoefte aan lange termijnplannen vanuit de overheid, voor de periode na 1 juni: “Een economische recessie raakt mensen langer dan een paar maanden. Een basisinkomen zou een goede oplossing zijn.”, aldus een respondent.

Lotte Rensen: “Eerder deze week gaf minister van OC&W Ingrid van Engelshoven, verantwoordelijk voor Emancipatie, in het Kamerdebat aan dat de maatregelen niet toereikend zijn maar dat ze desondanks tevreden is met het resultaat. “Je kunt lang treuren over wat je niet hebt gekregen, maar ook kijken naar wat je wél hebt gekregen”, sprak de minister. AM | Talent dat het maakt vraagt zich af hoe de minister kijkt naar de positie van de vrxuwelijke ondernemers die helemaal niets toegewezen krijgen. Als de vrees van de vrxuwelijke ondernemers uit onze achterban werkelijkheid wordt en zij hun inkomsten grotendeels zien wegvallen, dan is dit van grote impact op de economische zelfstandigheid en de arbeidsparticipatie van vrxuwen in Nederland. Dit vraagt om actie, ook van het kabinet.”

AMxChange
Om vrxuwelijke ondernemers te helpen lanceert AM vandaag, op de Dag van de Arbeid, AMxChange. “We voorzien in een behoefte die in onze Community ontstond: leden die tijdelijk geen of minder werk hebben willen hun expertise kosteloos of tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief doneren aan andere vrxuwen die een investering in de diensten die zij aanbieden normaal (nog) niet zouden kunnen veroorloven. Deze ondernemende vrxuwen hebben deze diensten wel nodig om een volgende stap in hun ambities te zetten, hun bedrijven op/uit te bouwen en daarmee hun financiële onafhankelijkheid te vergroten.”

Startende ondernemers staan te springen om het initiatief, blijkt uit de survey: “Mijn grootste zorg als beginnende ondernemer is momenteel dat ik door de crisis mijn bedrijf niet kan opzetten. Dit heeft grote gevolgen voor mijn inkomsten.”

————–

Noot voor de redactie:
* Dit is geen typefout: wij willen in onze activiteiten ook personen includeren wiens genderidentiteit niet overeenkomt met hun biologische geslacht, dus ook non binaire personen en trans vrouwen. Daarom schrijven wij bewust “vrxuwen”. Gelijkheid gaat immers niet alleen over cismannen en cisvrouwen, maar over iedereen.

Voor meer informatie of interviews neem contact op met de afdeling Communicatie van AM | Talent dat het maakt via: communicatie@ambitieuzemeisjes.nl. Bekijk een samenvatting met de meest opvallende cijfers is hier te downloaden. Voor meer informatie over AMxChange kijk op https://ambitieuzemeisjes.nl/.